Oranjetipje

Het Oranjetipje

Het Oranjetipje is een dagvlinder en komt verspreid over heel Nederland voor. In het oosten van het land zijn evenwel de meeste waarnemingen gemeld. Het Oranjetipje ontpopt zich in de maand maart tot een kenmerkende wit met groene vlekken gekleurde vlinder. Het mannetje heeft daarbij een opvallende oranje vleugeltop. In de periode tot juli houdt het Oranjetipje zich bezig met het nuttigen van nectar. De vrouwtjes gedragen zich over het algemeen rustiger als de mannetjes. Zij zijn vooral bezig met het drinken van nectar en zich te verstoppen voor al te opdringerige mannetjes. De mannetjes daarentegen vliegen voortdurend patrouillerend heen en weer langs randen van bossen en struwelen. Voortdurend op zoek naar een vrouwtje. Wanneer een vrouwtje is bevrucht zet zij haar eitjes af op waardplanten die niet lang in bloei staan. De pinksterbloem is een van de favoriet waardplanten omdat deze voldoende voedsel verschaft aan de rups.

Mijn eerste Oranjetipje voor de lens op 11 april 2020

Mijn eerste ontmoeting

Hoe lang wilde ik hem of haar eens voor de lens krijgen. Hoe lang heb ik in het voorjaar velden met Pinksterbloemen afgespeurd naar die ene vlinder; het Oranjetipje! Groot was dan ook mijn verbazing, maar nog meer mijn vreugde toen ik 11 april 2020 eindelijk het eerste exemplaar zag zitten. Het was een vrouwtje en zat op de bloem van, en hoe kan het ook anders, een Pinksterbloem in de Everdingerwaard langs de lek.

Twee jaar later deed zich de omstandigheid voor om frequent en langdurig op de Veluwe te vertoeven. Een gebied waar de kans op de ontmoeting met het Oranjetipje groter is. Die kansen bleven inderdaad niet uit. Toch blijft het vinden en fotograferen van deze mooie vlinder een heerlijke uitdaging.

Hieronder de foto’s die ik vanaf 2020 maakte van het Oranjetipje.