Belangrijk – Important

BELANGRIJK

Onderstaande organisaties zijn belangrijk voor mij, ik draag hen een warm hart toe en ondersteun hen ook. Door deze organisaties ook op mijn website te plaatsen breng ik hen ook onder jouw aandacht. Natuurlijk hoop ik daarmee dat ook jij hen een warm hart gaat toedragen.

IMPORTANT

The organizations below are important to me, I give them a warm heart and also support them. By placing these organizations on my website too, I bring them to your attention. Of course I hope that you will also give them a warm heart.


Nature First

Nature First is built on seven core principles that help communicate how each of us can enjoy nature photography responsibly. The Seven Principles of Nature First Photography were developed to help educate and guide both professional and recreational photographers in sustainable, minimal impact practices that will help preserve nature’s beautiful locations. Visit the website of Nature First for all information.

Nature First

Nature First is gebaseerd op zeven kernprincipes die helpen communiceren hoe ieder van ons op verantwoorde wijze van natuurfotografie kan genieten. De zeven principes van Nature First Photography zijn ontwikkeld om zowel professionele als recreatieve fotografen te helpen opleiden en begeleiden in duurzame, minimale impact praktijken die zullen helpen de prachtige locaties van de natuur te behouden. Bezoek de website van Nature First voor alle informatie.

Trees for Life

The trees for Life vision is of a revitalised wild forest in the Scottish Highlands, providing space for wildlife to flourish and communities to thrive.

Trees for Life mission is to rewild the Scottish Highlands by enabling the restoration of the globally unique Caledonian Forest which once covered much of Scotland. Integral to our success is the involvement of people. Visite the website of Trees for Life for more information.

Trees for Life

The trees for Life visie is een gerevitaliseerd wild bos in de Schotse Hooglanden, dat ruimte biedt aan dieren in het wild om te bloeien en gemeenschappen om te gedijen.

De missie van Trees for Life is om de Schotse Hooglanden opnieuw in het wild te laten leven door het herstel mogelijk te maken van het wereldwijd unieke Caledonian Forest dat ooit een groot deel van Schotland bedekte. Een integraal onderdeel van ons succes is de betrokkenheid van mensen. Bezoek de website van Trees for Life voor meer informatie.

Leave No Trace

The Leave No Trace Center for Outdoor Ethics protects the outdoors by teaching and inspiring people to enjoy it responsibly. The Center accomplishes this mission by delivering cutting-edge education and research to millions of people every year. Visit the website of Leave No Trace for more information.

Enjoy your world. Leave No Trace.

Leave No Trace

Het Leave No Trace Center for Outdoor Ethics beschermt het buitenleven door mensen te leren en te inspireren om er verantwoord van te genieten. Het Centrum vervult deze missie door jaarlijks voor miljoenen mensen baanbrekend onderwijs en onderzoek te bieden. Bezoek de website van Leave No Trace voor meer informatie.

Geniet van je wereld. Laat geen spoor achter.

AfriCat Foundation

AfriCat Foundation, opgericht in 1991, is gebaseerd op Okonjima Nature Reserve, een privé reservaat dat zich toelegt op het behoud van dieren in het wild.

AfriCat is perfect gelegen om ecologisch onderzoek te doen gericht op een verscheidenheid aan zeldzame en bedreigde diersoorten. Aangezien Okonjima een omheind natuurreservaat is, is een onderdeel van AfriCat’s onderzoek gericht op het begrijpen van de ecologie van luipaarden en bruine hyena’s die in Okonjima leven, met als uiteindelijk doel het produceren van geïnformeerde, duurzame richtlijnen voor het beheer van meta populaties voor deze soorten. Bezoek de website van AfriCat voor meer informatie.

AfriCat Foundation

Founded in 1991, The AfriCat Foundation is based on Okonjima Nature Reserve, a private reserve dedicated to conserving wildlife.

AfriCat is perfectly situated to conduct ecological research focusing on a variety of rare and endangered species. As Okonjima is an enclosed nature reserve, one component of AfriCat’s research focuses on understanding the ecology of leopard and brown hyaenas living within Okonjima, with the ultimate aim of producing informed, sustainable metapopulation management guidelines for these species. Visit the website of AfriCat for more information.

Medi-Aid Holland / Sri Lanka

Medi-Aid, opgericht in september 2002, is een organisatie die zich inzet voor de minderbedeelden in Sri Lanka. Medi-Aid bestaat uit een bestuur in Nederland en een bestuur in Sri Lanka. Alle leden zijn vrijwilligers en zijn afhankelijk van donaties en nalatenschappen.

Het actuele project is de bouw van een school voor kinderen met een beperking. Deze bouw vindt plaats in samenwerking met The Saint Thomas International School in Colombo. Bezoek de website van Medi-Aid voor meer informatie.

Medi-Aid Holland / Sri Lanka

Medi-Aid, founded in September 2002, is an organization that works for the underprivileged in Sri Lanka. Medi-Aid consists of a board in the Netherlands and a board in Sri Lanka. All members are volunteers and are dependent on donations and legacies.

The current project is the construction of a school for children with disabilities. This construction is taking place in collaboration with The Saint Thomas International School in Colombo. Visit the website of Medi-Aid for more information.

Jouw reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: