Autumn Colors 2022

Nog een laatste keer genieten van de herfstkleuren

Vorige week schreef ik al een artikel met de herfst als onderwerp. Toen benaderde ik de herfst vanuit verschillend perspectief. Vandaag opnieuw aandacht voor de herfst. Dit maal niet gekoppeld aan een thema, maar gewoon omdat ik de magnifieke kleuren nog een keer dit jaar wilde vastleggen.

Enjoy the autumn colors one last time

Last week I wrote an article with autumn as the subject. Then I approached autumn from different perspectives. Today again focus on autumn. This time not linked to a theme, but simply because I wanted to capture the magnificent colors again this year.

Fuji XT3 ~ 50x140mm ~115mm ~ f/9 ~ 1/5sec ~ ISO 160

Afgevallen bladeren

Zo fiets ik op een vroege ochtend over het Van Manenspad tussen Gortel en Tongeren. Het vele blad dat al van de bomen is gevallen laat het fietspad bijna verdwijnen. Het zorgt daarentegen wel voor een mooi kleurrijk tapijt. Bewust kies ik voor een laag standpunt om het zicht op het verloop van pad en de bomen rondom meer kracht bij te zetten. Ook maak ik op deze manier betrek ik de kleuren van de bladeren op de grond bij de totale foto. De rij berken tot slot zorgen met hun witte stam en gele herfstbladeren voor een mooi contrast.

Fallen leaves

Early in the morning I cycle on the Van Manenspad between Gortel and Tongeren. The many leaves that have already fallen from the trees make the cycle path almost disappear. However, it does make for a nice colorful carpet. I deliberately choose a low point of view to enhance the view of the path and the trees around. I also use this way to include the colors of the leaves on the ground in the overall photo. Finally, the row of birches provide a nice contrast with their white trunk and yellow autumn leaves.

Fuji XT3 ~ 50x140mm ~140mm ~ f/9 ~ 1/5sec ~ ISO 160

Mysterieus einde

Even verderop verlaat het Van Manenspad het bos en doorkruist het een heidegebied. Op deze ochtend ligt er een mooie neveldeken over de heide. Zo gaan de fraaie herfstkleuren mooi over in een mysterieus denkbeeldig einde van het pad. Ook hier kies ik voor een laag standpunt en zoom in op het einde van het pad. Hierdoor worden onder andere de golving door de heuveltjes in het pad weergegeven.

Mysterious ending

A little further on, the Van Manenspad leaves the forest and crosses a heath area. On this morning there is a beautiful blanket of mist over the heath. The beautiful autumn colors blend beautifully into a mysterious imaginary end of the path. Here too I choose a low point of view and zoom in on the end of the path. This shows, among other things, the undulation through the hills in the path.

Fuji XT3 ~ 16x55mm ~ 16mm ~ f/8 ~ 1/50sec ~ ISO 160

Waterkasteel Cannenburgh

Een locatie die ik erg graag bezoek is Kasteel Cannenburgh in Vaassen. Een schitterend kasteel in een evenzo schitterend park. Ook daar wil de herfstsfeer vastleggen. Voordat ik het park in loop werp ik eerst een blik op het zogenaamde Kersendijkje. Een dijkje dat langs het hek van Kasteel Cannenburgh loopt. Aan weerszijde van het dijkje staan eeuwenoude knotwilgen. Een deel ervan is is naar de buitenkant verzakt waardoor een soort waaier ontstaan is. Dit maakt dat het Kersendijkje een veel gefotografeerde plek is. Opnieuw kies ik voor een laag standpunt aan de linkerzijde van het dijkje. Hierdoor komt de plant met de groene bladeren en de eerste scheve linden goed in beeld hetgeen voor de nodige diepte zorgt.

Water Castle Cannenburgh

A location that I really like to visit is Cannenburgh Castle in Vaassen. A beautiful castle in an equally beautiful park. It also wants to capture the autumn atmosphere. Before I walk into the park, I first take a look at the so-called Kersendijkje. A dike that runs along the fence of Cannenburgh Castle. On either side of the dike are age-old pollard willows. Part of it has sunk to the outside, creating a kind of fan. This makes the Kersendijkje a much photographed place. Again I choose a low position on the left side of the dike. As a result, the plant with the green leaves and the first crooked linden trees comes into view, which provides the necessary depth.

Fuji XT3 ~ 16x55mm ~16mm ~ f/8 ~ 1/120sec ~ ISO 160

Weerspiegeling

Kasteel Cannenburgh is een zogenaamd waterkasteel of waterburcht. Maarschalk Maarten van Rossum liet deze burcht bouwen op de ruïne van een eerder kasteel. Het kasteel is, zoals de naam al verraad, omgeven door water. Zo is er een gracht en zijn er een aantal grote vijvers. Bij mijn herfst-foto-bezoek heb ik geluk: het is nagenoeg windstil en fungeert het wateroppervlak van de vijvers als een spiegel. Bij een van die vijvers kies ik voor de compositie waarbij het kasteel en de Amerikaanse eik prominent in (spiegel)beeld komen. De afgevallen blaadjes op voorgrond, liggend op het water, geven diepte aan de foto.

Reflection

Cannenburgh Castle is a so-called water castle or moated castle. Marshal Maarten van Rossum had this castle built on the ruins of an earlier castle. The castle is, as the name betrays, surrounded by water. There is a canal and a number of large ponds. I am lucky on my autumn photo visit: there is almost no wind and the water surface of the ponds acts as a mirror. At one of those ponds I opt for the composition in which the castle and the American oak are prominently displayed in (mirror) image. The fallen leaves in the foreground, lying on the water, give depth to the photo.

Fuji XT3 ~ 50x140mm ~140mm ~ f/8 ~ 1/160sec ~ ISO 160

Eikenlaan

Ter afsluiting van mijn bezoek aan Kasteel Cannenburgh en van deze blog loop ik een stukje de Emmalaan in. Deze lange laan loopt in het verlengde van kasteelpark en kent enorme eiken aan weerszijde van de laan. Zover als je kijken kunt zie je de eiken en ook hier weer prachtige herfstkleuren. Hier was ik dan ook niet de enige die ervan genoot….

Oak avenue

To conclude my visit to Cannenburgh Castle and this blog, I walk a bit down Emmalaan. This long avenue is an extension of the castle park and has huge oak trees on either side of the avenue. As far as you can see you can see the oaks and here again beautiful autumn colors. So I wasn’t the only one who enjoyed it here….

8 reacties op “Autumn Colors 2022

  1. Thank you very much Lisa for your nice words. It is good to read that the photos appeal to you. It is also nice to read that my intention to put the English translation directly under each text block has been successful. Thanks for your feedback on that. At the moment I am working my entire site to implement this way. Have a nice day and see you on my site!

  2. What magical places and exquisite photographs! I feel like I can almost smell the autumn air and the damp leaves. Thanks for sharing those with all of us! And thanks for starting to put the English translation paragraphs in alternating paragraphs. Before, I was scrolling to the bottom to read, then back up to see the photos they were about. This is much easier.

  3. Wat heb je het toch weer mooi geschreven Hans. Je foto’s bekijk ik met veel plezier, wat een kleurenpracht, vooral het ‘kersendijkje’ pracht compositie. Het kasteel zelf lijkt een pentekening zo strak en scherp. Dit was vast weer volop genieten voor je.

  4. Wat heb je in jouw reactie weer mooi weergeven wat je hebt gezien en wat het met je doet. De eerste (cover) foto is inderdaad water, maar niet vanaf een brug, maar van de oever van de kasteelgracht. Dit is op een van de hoeken van de gracht. Mooie herfst nog gewenst Yvonne.

  5. Dank je weer voor je mooie woorden Rudi en….je bent van harte uitgenodigd om de beelden binnen te stappen, maar dan wel letterlijk. Mooie herfst nog!

  6. AlleMACHTIG mooi!!! Die nerven op de statige eikenstammen, die stille weerspiegeling op het water, die knoestige oude wilgen, die nevelen of als je had gezegd zandverstuiving, had ik je ook geloofd… jij weet de sfeer wonderschoon te treffen! Die eerste foto is vanaf een bruggetje gemaakt? Ik moest even goed kijken, dat is toch water? Dank voor het delen…

Jouw reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s